ciprian pardau j8fVoo3i8xk unsplash

Strategia naționala pentru sport, realizată de Ministerul Sportului.

Strategia Națională pentru Sport reprezintă un demers amplu, cu un grad ridicat de complexitate care își propune transformarea modului în care sportul este înțeles, practicat și sprijinit la nivelul întregii națiuni.

Caracterul vast, multi-dimensional al sportului (inter-relaționare cu o multitudine de domenii și activități umane precum economic, social, sănătate, educație, mediu, guvernanță publică, finanțe, turism etc) trebuie reflectat în acest demers strategic prin menținerea unei perspective sistemice, structurale și obiective asupra domeniului.

Rolul acestei strategii este de a identifica factorii strategici cheie care vor influența domeniul sportului de o manieră determinantă pe o perioadă lungă de timp, de a utiliza cunoașterea dobândită în faza de analiză preliminară pentru a construi o viziune de dezvoltare ambițioasă dar realistă și a creiona principalele direcții strategice de acțiune menite să susțină efortul tuturor actorilor implicați în acest domeniu pentru a transforma viziunea în realitate.

Strategia Națională pentru Sport reprezintă o abordare holistică iar funcția sa principala este de a direcționa și coagula totalitatea eforturilor, resurselor și acțiunilor întreprinse într-o direcție coerentă care să poziționeze sportul ca o prioritate națională.

Componenta tactică și operațională are o importanță deosebită în procesul de implementare si trebuie să urmărească liniile directoare ale strategiei. Eventualele confuzii intre cele trei niveluri (strategic, tactic, operațional) reprezintă un pericol major, care riscă să disipeze și să reducă semnificativ impactul acestui demers. Strategia Națională pentru Sport reprezintă documentul cadru care stabilește viziunea de dezvoltare și direcțiile majore urmând ca în funcție de dinamica mediului extern precum și a factorilor de influență implicați (instituții, resurse, stakeholderi non-guvernamentali și privați) componenta operațională să aibă un caracter organic, dinamic și adaptat la constrângerile și provocările specifice procesului de implementare.