Lege Nr. 350/2005 Din 2 Decembrie 2005 Privind Regimul Finanţărilor Nerambursabile Din Fonduri Publice Alocate Pentru Activităţi Nonprofit De Interes General